Продукти в сайта:
Намерени чрез VALEO D6RA168
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.20, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 82.50, Размер В : 27.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 2, L.1 : 216.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA92
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.2, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 82.50, Размер В : 19.00, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 217.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Намерени чрез VALEO D6RA82
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 82.00, Размер В : 19.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 219.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Намерени чрез VALEO D6RA22
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 76.00, Размер В : 16.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 0, L.1 : 217.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Намерени чрез VALEO D6RA112
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.70, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -1.00, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 10, 11, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 267.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 75.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA133
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -0.50, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 4, Брой на резбови отвори : 4, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA109
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 10. 11. 12. 13, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 227.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00
Намерени чрез VALEO D6RA109
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 10.11.12.13, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 228.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA190
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 62.00, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 224.50, O.1 : 85.00, O.2 : 119.50, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA12
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 1.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 62.00, Размер В : 2.50, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 2, L.1 : 240.50, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : 9.00
Намерени чрез VALEO D6RA48
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Напрежение : 12, Мощност : 0.70, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 68.00, Размер В : 18.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9, Брой на отвори в главата : 2, L.1 : 183.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00
Намерени чрез VALEO D6RA92
Категория: Стартери Producer: Delco Replacement for: Delco
Напрежение : 12, Мощност : 1.20, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 82.50, Размер В : 18.00, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 116.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Намерени чрез VALEO D6RA92
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 82.50, Размер В : 18.00, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 2, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 216.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
0
Алтернативен списък
Намерени чрез VALEO D6RA112
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.70, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66, Размер В : 0.00, Брой на зъбите : 11, Брой на зъбите (се вписва в) : 10. 11, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 239.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA112
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.7, Bъртене на стартера : CW, Размер В : -2.30, Брой на зъбите : 11, Брой на зъбите (се вписва в) : 10, 11, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3
0
Алтернативен списък
Намерени чрез VALEO D6RA162
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 0.90, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 68.00, Размер В : 18.50, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 9. 10, Брой на отвори в главата : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
Намерени чрез VALEO D6RA162
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 0.90, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 68.00, Размер В : 18.50, Брой на зъбите : 10, Брой на отвори в главата : 2, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
0
Алтернативен списък
Намерени чрез VALEO D6RA133
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -1.00, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 9. 10, Брой на отвори в главата : 4, Брой на резбови отвори : 4, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA133
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66.00, Размер В : -1.00, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 9. 10, Брой на отвори в главата : 4, Брой на резбови отвори : 4, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA133
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.1, Bъртене на стартера : CW, Размер А : 66, Размер В : -1, Брой на зъбите : 10, Брой на зъбите (се вписва в) : 9. 10 , Брой на отвори в главата : 4, Брой на резбови отвори : 4
0
Алтернативен списък
Намерени чрез VALEO D6RA10
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 0.90, Bъртене на стартера : CW, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA10
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 0.90, Bъртене на стартера : CW, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
0
Алтернативен списък
Намерени чрез VALEO D6RA16
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер В : -5.00, Брой на зъбите : 9, Брой на зъбите (се вписва в) : 9. 10, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 213.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Намерени чрез VALEO D6RA16
Категория: Стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Напрежение : 12, Мощност : 1.10, Bъртене на стартера : CW, Размер В : -5.50, Брой на зъбите : 9, Брой на отвори в главата : 3, Брой на резбови отвори : 3, L.1 : 213.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5