Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Producer: Gates Replacement for: Bosch
    Диаметър на отвора на ос : 55.50, Диаметър на колело : 78.60, Ширина : 35.00, Брой на канали : 18
    Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Producer: AS-PL