Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 76.00, O.D.1 : 141.00
0
Алтернативен списък
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.50, I.D.2 : 8.50, O.D.1 : 27.40 , O.D. 2 : 24.70
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 16.90, I.D.2 : 14.14, O.D.1 : 19.10, O.D. 2 : 16.60, H.1 : 18.00
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 16.90, I.D.2 : 14.14, O.D.1 : 19.10, O.D. 2 : 16.60, H.1 : 18.00
0
Алтернативен списък
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 131.30
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 20.10 , I.D.2 : 8.70, O.D.1 : 25.50 , O.D. 2 : 22.30 , H.1 : 10.70
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 8.60 , O.D.1 : 20.00 , H.1 : 1.60
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 22.70, I.D.2 : 8.30 , O.D.1 : 29.80 , H.1 : 23.40
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 5.80 , O.D.1 : 14.00 , O.D. 2 : 7.70 , H.1 : 16.70
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 7.30 , O.D.1 : 12.10
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for:
I.D.1 : 9.10 , O.D.1 : 12.90
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 6.30 , I.D.2 : 8.70 , O.D.1 : 18.10 , O.D. 2 : 10.40 , H.1 : 18.70
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 5.10 , O.D.1 : 16.10
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 9.00 , O.D.1 : 18.10, O.D. 2 : 11.50, H.1 : 9.90 , H.2 : 5.20
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 5.80 , O.D.1 : 15.00, O.D. 2 : 7.00 , H.1 : 11.50
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
I.D.1 : 18.00, I.D.2 : 8.10, O.D.1 : 22.10, O.D. 2 : 12.10, H.1 : 8.50
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
Категория: Изолатори за алтернаторни изправители Producer: AS-PL Replacement for: ---
O.D.1 : 140.00