Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 9.60, O.D.1 : 14.80, H.1 : 20.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 23.95, O.D.2 : 16.05, H.1 : 13.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.80, O.D.1 : 24.00, O.D.2 : 18.00, H.1 : 26.50
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 18.05, H.1 : 20.00, d. : M8x1.25
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 19.00, H.1 : 20.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.00, H.1 : 13.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 13.40, O.D.1 : 21.00, H.1 : 27.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 13.40, O.D.1 : 21.00, H.1 : 27.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 18.00, H.1 : 21.10, d. : M10x1.5
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : M10x1.5, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 18.00, H.1 : 21.10
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 20.20, O.D.2 : 12.00, H.1 : 12.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.20, O.D.1 : 20.00, O.D.2 : 10.00, H.1 : 55.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 21.40, O.D.2 : 15.00, H.1 : 8.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 21.40, O.D.2 : 15.00, H.1 : 8.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 12.40, O.D.1 : 30.00, O.D.2 : 20.00, H.1 : 23.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 24.00, O.D.2 : 15.00, H.1 : 23.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 10.76, O.D.1 : 22.05, O.D.2 : 17.03, H.1 : 20.03
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 10.80, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 17.00, H.1 : 23.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 8.90, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 18.00, H.1 : 26.00, d. : M10x1.5
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.80, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.00, H.1 : 21.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 16.90, O.D.2 : 15.00, H.1 : 11.50
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 18.50, H.1 : 19.00, d. : M8x1.25