Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  d. : M6x1.0, m.1 : 5.90, dc. : 13.40
  0
  Алтернативен списък
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  0
  Алтернативен списък
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  d. : M4x0.7, m.1 : 4.20, dc. : 10.00
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  d. : M8x1.25, m.1 : 9.00, dc. : 14.00, s.1 : 12.00
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL
  0
  Алтернативен списък
  Категория: Гайки за алтернаторни капаци Producer: AS-PL