Категория: Zimmering'ове Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 32.00, H.1 : 9.30, H.2 : 8.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 11.80, O.D.1 : 28.00, H.1 : 7.50
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 28.20, H.1 : 8.20
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 9.00, H.2 : 7.50
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 32.00, H.1 : 9.30, H.2 : 8.00
0
Алтернативен списък
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 32.20, H.1 : 8.60
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 32.00, H.1 : 9.30, H.2 : 8.00
0
Алтернативен списък
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 32.20, H.1 : 8.80
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 32.20, H.1 : 9.00
0
Алтернативен списък
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 16.50, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.80
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 8.50, H.2 : 7.50
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 25.40
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 37.00, O.D.2 : 30.00, H.1 : 7.70
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 6.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: POONGSUNG
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00