Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.20, O.D.1 : 20.00, O.D.2 : 10.00, H.1 : 55.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 134.00, O.D.1 : 138.80, H.1 : 1.50
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 134.00, O.D.1 : 138.80, H.1 : 1.50
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 16.50, I.D.2 : 6.00, O.D.1 : 28.00, O.D.2 : 5.20, H.1 : 15.00, H.2 : 11.70
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 21.40, O.D.2 : 15.00, H.1 : 8.00
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.50, O.D.1 : 21.40, O.D.2 : 15.00, H.1 : 8.00
Категория: Други Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 6.50, H.1 : 19.00, W.1 : 31.00, L.1 : 45.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Категория: Алтернаторни кондензатори Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 20.30, W.1 : 15.30, L.1 : 12.00
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 9.50, I.D.2 : 4.10, O.D.1 : 10.50, O.D.2 : 4.95, H.1 : 10.40, H.2 : 4.00
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 9.50, I.D.2 : 4.10, O.D.1 : 10.50, O.D.2 : 4.95, H.1 : 10.40, H.2 : 4.00
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
W.1 : 77.40, T.1 : 13.10
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
W.1 : 77.40, T.1 : 13.10
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 12.40, O.D.1 : 30.00, O.D.2 : 20.00, H.1 : 23.00
Категория: Диференциали за алтернаторен лагер Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 59.00, H.1 : 2.00
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 20.40, O.D.2 : 8.30, H.1 : 13.00
Категория: Алтернаторни изолатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 120.40
Категория: Алтернаторни вентилатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 124.00, H.1 : 14.60, Fans : 11
Категория: Алтернаторни вентилатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 124.00, H.1 : 14.60
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Категория: Втулки за алтернаторни укрепители Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 10.45, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 16.05, H.1 : 20.05
Категория: Други Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
H.1 : 7.00, H.2 : 16.20, W.1 : 16.70, L.1 : 21.80
Категория: Алтернаторни вентилатори Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 144.50, H.1 : 17.10, Fans : 11