Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 28, O.D.1 : 129.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 12.40, B+d. : M8x1.25, D+H. : 12.40, D+d. : M8x1.25, Mounting dist. : 100
Категория: Изправители Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 23.30, O.D.1 : 123.50, Diodes : 6, B+H. : 23.30, B+d. : M8x1.25, Mounting dist. : 68.00
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 129.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 38.00, B+d. : M8X1.25, D+H. : 8.20, D+d. : M8X1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 126.00, Diodes : 12, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 23.54, B+d. : M8X1.25, D+H. : 15.00, D+d. : M6x1.0
Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, I.D.1 : 138.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 145.00, Diodes : 6 , Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 37.00, O.D.1 : 120.80, Diodes : 8, Source : Y, B+H. : 8.60, B+d. : M8x1.25, D+H. : 21.80, D+d. : M6x1.0
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 120.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 18.40, B+d. : M8x1.25, D+H. : 8.40, D+d. : M8x1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 120.50, Diodes : 6, B+H. : 21.20, B+d. : M8X1.25, D+H. : 12.40, D+d. : M8X1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 31.70, O.D.1 : 91.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 36.30, B+d. : M6x1.0
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 36.50, O.D.1 : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 32.00, B+d. : M6x1.0, D+H. : 20.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 36.70, O.D.1 : 112.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 38.50, B+d. : M6x1.0, D+H. : 31.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 129.00, Diodes : 6, Source : , B+H. : 10.00, B+d. : M8X1.25, D+H. : 7.50, D+d. : M8X1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 38.30, O.D.1 : 129.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 70, Source : , B+H. : 17.70, B+d. : M8x1.25, D+H. : 8.50, D+d. : M8x1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 120.50, Diodes : 6, B+H. : 24.00, B+d. : M8x1.25, D+H. : 9.60, D+d. : M8x1.25, Mounting dist. : 100
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.50, O.D.1 : 120.80, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, Source :
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 38.50, O.D.1 : 129.00, Diodes : 6, B+H. : 20.60, B+d. : M8X1.25, D+H. : 8.50, D+d. : M8X1.25, Mounting dist. : 54.50
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 39.00, O.D.1 : 122.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 6.60, B+d. : M8X1.25, D+H. : 20.20, D+d. : M8X1.25, Mounting dist. : 100.00
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.90, O.D.1 : 124.00, Diodes : 8, B+H. : 22.90, B+d. : M8X1.25, D+H. : 14.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+H. : 23.50, B+d. : M8x1.25, D+H. : 16.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 120.70, Diodes : 6, Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 20.60, B+d. : M8X1.25, D+H. : 20.60, D+d. : M8X1.25, Mounting dist. : 100.00
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 32.50, O.D.1 : 91.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+H. : 33.50, B+d. : M6x1.0, D+H. : 23.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 37.70, O.D.1 : 112.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+H. : 31.70, B+d. : M6x1.0/M8x1.25
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 36.60, O.D.1 : 123.30, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 34.60, B+d. : M8X1.25 M6x1.0, D+H. : 22.00, D+d. : M5x0.8
Категория: Изправители Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 35.20, O.D.1 : 122.20, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+H. : 39.30, B+d. : M11x1.75, D+H. : 32.80, D+d. : M6x1.0