Намерени чрез CARGO 231010
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Интензивност : 65, O.D.1 : 125.50, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 118.00, H.1 : 67.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Намерени чрез SANDO SSR30012
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 85, O.D.1 : 125.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 230143
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 129.00, Напрежение : 12, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 100, O.D.1 : 138.00, I.D.1 : 100.00, H.1 : 73.00, O.D.1 : 130.00, O.D.3 : 123.00, H.1 : 69.00, H.3 : 33.50, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 230812
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 75, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231036
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, Интензивност : 65, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 124.50, I.D.1 : 92.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231038
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.2 : 29.40, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 83.00, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231039
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 80, O.D.1 : 124.50, I.D.1 : 92.00, H.1 : 68.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 234898
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 85, O.D.1 : 126.50, I.D.1 : 92.00, H.1 : 67.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 64.00, H.3 : 28.50, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231538
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 52.00, Интензивност : 100, O.D.1 : 137.00, H.1 : 75.50, O.D.1 : 129.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 7.00, H.3 : 33.00, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231029
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 100, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 127.00, H.1 : 68.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 64.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Намерени чрез CARGO 231538
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 52.00, Интензивност : 85, O.D.1 : 138.00, I.D.1 : 100.00, H.1 : 73.00, O.D.1 : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 70.00, H.3 : 33.00, No. of leads : 3
0
Алтернативен списък
Намерени чрез CARGO 231010
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 125.50, O.D.1 : 118.00, H.1 : 65.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 90, O.D.1 : 126.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 68.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Намерени чрез BOSCH 1125045152
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 80, I.D.1 : 103.60, O.D.1 : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H.2 : 28.40, H.3 : 30.50, No. of leads : 4
Намерени чрез BOSCH 1125045152
Категория: Алтернаторни бобини Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 80, I.D.1 : 104.00, O.D.1 : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H.2 : 28.50, H.3 : 29.10, No. of leads : 4
0
Алтернативен списък
Намерени чрез BOSCH 1124045032
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Интензивност : 55, I.D.1 : 89.60, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H.2 : 23.50, H.3 : 25.10, No. of leads : 3
Намерени чрез BOSCH 1124045132
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 55, I.D.1 : 100.50, O.D.1 : 137.90, O.D.2 : 130.00, O.D.3 : 121.70, H.1 : 53.80, H.2 : 23.40, H.3 : 25.20, No. of leads : 4
Намерени чрез FORD 6156192
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Интензивност : 70, I.D.1 : 89.50, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 118.20, O.D.3 : 109.50, H.1 : 52.80, H.2 : 25.40, H.3 : 23.40, No. of leads : 3
Намерени чрез DELCO 19025512
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 140, I.D.1 : 126.00, O.D.1 : 165.80, O.D.3 : 153.00, H.1 : 84.90, H.2 : 44.20, No. of leads : 12
Намерени чрез DELCO 19025202
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 45, I.D.1 : 89.20, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 120.40, O.D.3 : 112.30, H.1 : 52.70, H.2 : 23.50, H.3 : 25.00, No. of leads : 3
Намерени чрез BOSCH 1125045212
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Интензивност : 90, I.D.1 : 94.00, O.D.1 : 125.10, O.D.3 : 116.00, H.1 : 64.20, H.2 : 32.20, No. of leads : 6
Намерени чрез BOSCH 1125045532
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Интензивност : 90, I.D.1 : 94.20, O.D.1 : 125.10, O.D.3 : 116.60, H.1 : 65.70, H.2 : 32.70, No. of leads : 6
Намерени чрез CARGO 235756
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Интензивност : 100, I.D.1 : 112.20, O.D.1 : 142.00, O.D.3 : 131.40, H.1 : 76.00, H.2 : 35.70, No. of leads : 6
Намерени чрез BOSCH 1125045102
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Интензивност : 90, I.D.1 : 101.10, O.D.1 : 138.00, O.D.2 : 129.80, O.D.3 : 123.30, H.1 : 54.00, H.2 : 24.50, H.3 : 25.00, No. of leads : 4