Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Напрежение : 12, I.D.1 : 134.50, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 150, I.D.1 : 106.00, O.D.1 : 146.50, H.1 : 64.00, O.D.1 : 134.00, O.D.3 : 126.50, H.1 : 74.00, H.3 : 32.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 125.50, O.D.1 : 118.00, H.1 : 67.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, Интензивност : 85, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 125.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 65, O.D.1 : 124.50, I.D.1 : 92.00, H.1 : 70.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 100, O.D.1 : 138.00, I.D.1 : 100.00, H.1 : 73.00, O.D.1 : 130.00, O.D.3 : 123.00, H.1 : 69.00, H.3 : 33.50, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 75, O.D.1 : 125.00, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 118.00, H.1 : 69.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 118.00, Напрежение : 12, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 65, O.D.1 : 124.50, I.D.1 : 92.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 67.50, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 62.00, H.3 : 29.50, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 80, O.D.1 : 124.50, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 85, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 126.50, H.1 : 67.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 64.00, H.3 : 28.50, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 52.00, Интензивност : 100, O.D.1 : 137.00, H.1 : 75.50, O.D.1 : 129.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 7.00, H.3 : 33.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, Интензивност : 90, O.D.1 : 127.00, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 118.00, H.1 : 71.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 100, O.D.1 : 127.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 68.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 64.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 47.00, Интензивност : 130, O.D.1 : 138.00, I.D.1 : 100.00, H.1 : 74.00, O.D.1 : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 69.00, H.2 : 33.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 72.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.00, H.1 : 43.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 130.00, Интензивност : 85, I.D.2 : 52.00, O.D.1 : 138.00, I.D.1 : 100.00, H.1 : 73.00, O.D.1 : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 70.00, H.3 : 33.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Интензивност : 65, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 125.50, H.1 : 65.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H.3 : 29.20, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Интензивност : 85, O.D.1 : 125.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 67.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 118.00, Напрежение : 12, I.D.2 : 52.00, Интензивност : 80, O.D.1 : 125.00, I.D.1 : 92.00, H.1 : 69.00, O.D.1 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 66.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 4
Категория: Преден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Напрежение : 12, I.D.1 : 118.00, Интензивност : 90, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 126.00, I.D.1 : 92.00, O.D.1 : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H.3 : 29.00, No. of leads : 3
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Напрежение : 24, Интензивност : 80, I.D.1 : 52.60, O.D.1 : 85.00, O.D.2 : 82.00, H.1 : 54.00, No. of leads : 2
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 80, I.D.1 : 103.60, O.D.1 : 142.10, O.D.2 : 134.00, O.D.3 : 129.00, H.1 : 55.50, H.2 : 28.40, H.3 : 30.50, No. of leads : 4
Категория: Алтернаторни бобини Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 80, I.D.1 : 104.00, O.D.1 : 142.00, O.D.2 : 135.70, O.D.3 : 128.00, H.1 : 56.00, H.2 : 28.50, H.3 : 29.10, No. of leads : 4
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернаторни бобини Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 55, I.D.1 : 89.60, O.D.1 : 125.00, O.D.2 : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 53.00, H.2 : 23.50, H.3 : 25.10, No. of leads : 3