Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 24.00, d. : M10x1.25, D.1 : 14.00, k.1 : 10.50, d.2 : 8.30, m.1 : S14
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
O.D.1 : 24.00, L.1 : 36.50, D.1 : 24.00, k.1 : 6.10, d.2 : 18.00
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
O.D.1 : 24.00, L.1 : 36.50, D.1 : 24.00, k.1 : 6.10, d.2 : 18.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.00, H.1 : 72.00, O.1 : 69.00, O.2 : 69.00, O.3 : 69.00, L.1 : 149.00, Holes : 3, Splines : 18
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 15.60, L.1 : 57.80
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 74.00, O.1 : 70.00, O.2 : 70.00, O.3 : 70.00, L.1 : 120.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, H.1 : 57.50, O.1 : 75.00, O.2 : 75.00, O.3 : 63.30, L.1 : 132.40, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 51.00, O.1 : 57.00, O.2 : 76.00, O.3 : 74.70, L.1 : 125.00, Holes : 3, Splines : 6
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 55.00, W.1 : 81.60
Категория: Ротори за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 12.101, O.D.1 : 58.50, H.1 : 41.00, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 79.80, H.1 : 84.70 , O.1 : 80.20 , O.2 : 80.20 , O.3 : 92.10 , Holes : 3, Splines : 8
Категория: Капаци за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 58.20, O.D.1 : 71.00, H.1 : 58.00, L.1 : 129.50, Holes : 3
Категория: Капаци за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, O.D.1 : 71.30, H.1 : 5.30
Категория: лопатки на алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 5.00, W.1 : 14.40, L.1 : 31.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 17.40, H.1 : 89.00, L.1 : 156.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 95.30, O.1 : 79.50, O.2 : 79.50, O.3 : 91.60, L.1 : 157.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 18.00, L.1 : 32.50, d. : M18x1.5, d.1 : M12x1.5
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 76.50, O.1 : 67.00, O.2 : 67.00, O.3 : 78.00, L.1 : 149.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 24.50, d. : M18x1.5, d.1 : M16x1.5
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 18.00, L.1 : 42.60, d. : M18x1.5
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 17.00, H.1 : 89.00, L.1 : 165.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, H.1 : 80.00, O.1 : 68.00, O.2 : 68.00, O.3 : 76.00, L.1 : 143.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 79.50, O.1 : 66.00, O.2 : 67.00, O.3 : 77.00, L.1 : 146.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 16.40, H.1 : 49.40, O.1 : 66.00, O.2 : 67.00, O.3 : 77.00, L.1 : 133.00, Holes : 3, Splines : 8