Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 92.00, O.1 : 77.00, O.2 : 67.00, O.3 : 67.00, L.1 : 138.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
H.1 : 75.00, O.1 : 76.00, O.2 : 67.00, O.3 : 67.00, L.1 : 145.00, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
H.1 : 81.00, O.1 : 83.00, O.2 : 107.00, O.3 : 107.00, L.1 : 145.00, Holes : 3, Splines : 18
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
O.D.1 : 57.20, H.1 : 34.80, Splines : 18
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.00, L.1 : 34.50, d. : M16x1.5
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 6.20, L.1 : 31.50
Категория: Капаци за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
O.D.1 : 79.00, H.1 : 51.50, O.1 : 79.00, O.2 : 71.50, O.3 : 70.00, Holes : 3
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 59.00, Holes : 3x6.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 61.80, O.1 : 81.40, O.2 : 81.40, O.3 : 81.40, L.1 : 138.50
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.10, O.D.1 : 28.00, H.1 : 16.10, L.1 : 94.30
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 55.30, O.1 : 82.00, O.2 : 82.00, O.3 : 82.00, L.1 : 142.50, Holes : 3
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 86.00, O.1 : 81.20, O.2 : 81.20, O.3 : 81.20, L.1 : 166.60, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 50.40, O.1 : 81.50, O.2 : 81.50, O.3 : 81.50, L.1 : 132.50, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 36.50, d. : M18x1.5
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 82.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 157.00, Holes : 3
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 60.50, O.1 : 80.00, O.2 : 80.00, O.3 : 80.00, L.1 : 151.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.00, H.1 : 80.00, O.1 : 82.00, O.2 : 82.00, O.3 : 82.00, L.1 : 157.50, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 49.50, d. : M18x1.5, d.1 : M12x1.5, b.1 : 12.10, D.1 : 24.00, k.1 : 6.40, d.2 : 18.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 98.00, O.1 : 97.00, O.2 : 97.00, O.3 : 97.00, L.1 : 159.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.00, H.1 : 62.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 162.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 34.50, d. : M18x1.5
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.00, H.1 : 61.30, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 159.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
H.1 : 78.20, O.1 : 82.00, O.2 : 82.00, O.3 : 82.00, L.1 : 160.70, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 14.40, H.1 : 16.20