Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 81.50, O.1 : 75.00, O.2 : 75.00 , O.3 : 75.00, L.1 : 134.00, Holes : 3, Splines : 18
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 116.50, O.1 : 63.50, O.2 : 63.50, O.3 : 63.50, L.1 : 163.00, Holes : 4, Splines : 16
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 117.00, O.1 : 63.00, O.2 : 63.00, O.3 : 63.00, O.4 : 63.00, L.1 : 134.50, Holes : 4, Splines : 16
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 116.50, O.1 : 63.50, O.2 : 63.50, O.3 : 63.50, O.4 : 63.50, L.1 : 121.00, Holes : 4, Splines : 16
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 117.00, O.1 : 64.00, O.2 : 64.00, O.3 : 64.00, O.4 : 64.00, L.1 : 151.00, Holes : 4, Splines : 16
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 42.60, L.1 : 96.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 25.00, H.1 : 84.00, O.1 : 75.00, O.2 : 75.00, O.3 : 75.00, L.1 : 134.30, Holes : 3, Splines : 18
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
H.1 : 117.00, O.1 : 63.00, O.2 : 63.00, O.3 : 63.00, L.1 : 131.00, Holes : 4, Splines : 16
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 78.50, H.1 : 62.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 160.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: POONGSUNG
H.1 : 81.30, Holes : 3
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
H.1 : 60.20, W.1 : 81.00, Holes : 3
Категория: Ротори за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 14.90 , O.D.1 : 59.10 , H.1 : 33.00 , Splines : 8
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 60.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 157.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Producer: AS-PL Replacement for: MANDO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 27.50, H.1 : 16.20
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
H.1 : 72.50, O.1 : 67.00, O.2 : 67.00, O.3 : 77.00, L.1 : 153.00, Holes : 3, Splines : 10
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HINO
O.D.1 : 75.50, H.1 : 75.00, O.1 : 67.00, O.2 : 77.00, O.3 : 67.00, L.1 : 150.00, Holes : 3
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 15.90, O.D.1 : 19.10, H.1 : 15.00
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 16.00, H.1 : 91.00, O.1 : 67.00, O.2 : 67.00, O.3 : 77.00, L.1 : 155.00, Holes : 3, Splines : 10
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 18.00, H.1 : 58.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 145.00, Holes : 3, Splines : 8
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
d. : M10x1.5
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL
H.1 : 63.00, O.1 : 81.00, O.2 : 81.00, O.3 : 81.00, L.1 : 160.00
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL
Категория: Алтернаторни помпи Producer: AS-PL