Категория: Шайби за диференциали на алтернаторен лагер Producer: AS-PL
    I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 7.80, H.1 : 0.50