Продукти в сайта:
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 140, Размер В : 16.00, Размер С : 182.00, Ролка : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 140, Размер В : 15.50, Размер С : 182.00, Ролка : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00, Plug : PL_9105
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 55, Размер А : 67.00, Размер В : 17.00, Размер С : 65.50, G : 1, O.D.1 : 54.00, Ролка : AP, D.1 : 11.50, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, L.1 : 189.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 55, Размер А : 67.00, Размер В : 17.00, Размер С : 65.50, G : 1, O.D.1 : 54.00, Ролка : AP, D.1 : 11.50, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, L.1 : 189.00, Plug : PL_9105
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 120, Размер В : 16.00, Размер С : 87.00, Ролка : n/a, D.1 : 13.50, D.2 : 13.50, D.3 : 13.50, L.1 : 254.00, Plug : PL_9104, Insulated return : No
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 80, Размер В : 28.00, Размер С : 72.50, Ролка : n/a, D.1 : 10.00, D.2 : 10.00, D.3 : 10.00, L.1 : 185.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 55, Размер В : 28.00, Размер С : 68.50, Ролка : n/a, D.1 : 10.50, D.2 : 10.50, L.1 : 180.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 40.00, Размер В : 14.00, Размер С : 61.00, G : 6, O.D.1 : 56.00, Ролка : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, L.1 : 186.00, Plug : PL_2300
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 40.50, Размер В : 14.00, Размер С : 61.50, G : 6, O.D.1 : 56.00, Ролка : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, L.1 : 187.00, Plug : PL_2300
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 65, Размер А : 111.50, Размер В : 57.00, G : 1, O.D.1 : 45.00, Ролка : AP, D.1 : 10.50, D.2 : 9.00, D.3 : M8x1.25, L.1 : 194.00, Plug : PL_9104
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 65, Размер В : 23.00, Размер С : 68.00, Ролка : n/a, D.1 : 11.00, D.2 : 11.00, D.3 : 11.00, L.1 : 188.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 27, Размер В : 56.00, Ролка : n/a, D.1 : 8.00, D.2 : 8.00, D.3 : 8.00, L.1 : 170.00, Plug : PL_9104
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 70, Размер А : 92.00, Размер В : 56.00, G : 6, O.D.1 : 55.00, Ролка : AP, D.1 : 10.50, D.2 : 10.50, L.1 : 176.00, Plug : PL_3200
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер С : 56.00, Ролка : n/a, D.1 : 9.00, D.2 : 10.00, D.3 : 9.00, D.4 : 10.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 173.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 32.00, Размер С : 56.00, G : 6, O.D.1 : 49.00, Ролка : AFP-INA, D.1 : 9.00, D.2 : 10.00, D.3 : 9.00, D.4 : 10.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 196.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 31.50, Размер С : 55.00, G : 6, O.D.1 : 50.00, Ролка : AFP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : 9.00, D.4 : 9.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 196.00, Plug : PL_9105
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 32.00, Размер В : 70.00, G : 6, O.D.1 : 49.50, Ролка : AFP, D.1 : 9.00, D.2 : 9.00, D.3 : 9.50, D.4 : 9.50, L.1 : 191.00, Plug : PL_9105
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер С : 56.00, Ролка : n/a, D.1 : 9.00, D.2 : 10.00, D.3 : 9.00, D.4 : 10.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 172.00, Plug : PL_9105
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 90, Размер А : 63.00, Размер В : 28.00, Размер С : 82.00, G : 1, O.D.1 : 46.00, Ролка : AP, D.1 : M10x1.5, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, L.1 : 199.00, Plug : PL_9104
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 80, Размер А : 109.00, Размер В : 80.00, G : 11, O.D.1 : 77.00, Ролка : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 10.00, L.1 : 222.00, Plug : PL_5003
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Интензивност : 80, Размер А : 109.00, Размер В : 80.00, G : 11, O.D.1 : 77.00, Ролка : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 10.00, L.1 : 222.00, Plug : PL_5003
0
Алтернативен списък
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 115, Размер С : 56.00, Ролка : n/a, D.1 : 9.00, D.2 : 10.00, D.3 : 9.00, D.4 : 10.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 182.00, Plug : PL_9104
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 115, Размер А : 33.00, Размер С : 56.00, G : 6, O.D.1 : 49.50, Ролка : AFP-INA, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : 9.00, D.4 : 9.00, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 203.00, Plug : PL_9104
Категория: Алтернатори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Интензивност : 115, Размер А : 32.50, Размер С : 56.00, G : 6, O.D.1 : 50.00, Ролка : AFP, D.1 : 9.50, D.2 : 9.50, D.3 : 9.50, D.4 : 9.50, E.1 : 70.00, E.2 : 70.00, L.1 : 203.00, Plug : PL_9104