Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.50, b.1 : 21.10, k.1 : 3.00, m.1 : S7
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.50, b.1 : 21.10, k.1 : 3.00, m.1 : S7
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 19.80, D.1 : 6.60, b.1 : 11.10, k.1 : 2.40, m.1 : T15
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.40, d.1 : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 21.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.40, d.1 : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 21.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 30.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 29.40, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 20.00, D.1 : 9.85, b.1 : 14.60, k.1 : 3.45, m.1 : T15
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 20.00, D.1 : 9.85, b.1 : 14.60, k.1 : 3.45, m.1 : T15
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.40, d. : M4x0.7, D.1 : 9.00, b.1 : 10.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 25.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 22.00, k.1 : 3.80, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 25.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 22.00, k.1 : 3.80, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 27.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 23.00, k.1 : 2.20, m.1 : PH2
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 27.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 23.00, k.1 : 2.20, m.1 : PH2
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.50, b.1 : 7.90, k.1 : 3.50, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 128.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 45.50, k.1 : 3.40, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 128.00, d. : M5x0.8, D.1 : 10.20, b.1 : 44.50, k.1 : 3.40, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.40, b.1 : 26.20, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S8
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 64.50, d. : M5x0.8, D.1 : 10.40, b.1 : 26.20, d.2 : 4.40, k.1 : 5.20, m.1 : S8
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 16.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.70, b.1 : 10.20, k.1 : 3.10, m.1 : T20
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 16.20, d. : M4x0.7, D.1 : 8.70, b.1 : 10.20, k.1 : 3.10, m.1 : T20
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.90, d. : M4x0.7, D.1 : 7.90, b.1 : 19.70, k.1 : 3.20, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.90, d. : M4x0.7, D.1 : 7.90, b.1 : 19.70, k.1 : 3.20, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.90, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 16.30, k.1 : 2.80, m.1 : PH2