Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 6.60, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, Диаметър на ротора : 83.20, O.D.2 : 50.00, Дължина : 255.00
Категория: Стартерни ротори Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Мощност : 6.60, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, Диаметър на ротора : 83, Дължина : 255.00
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой ламели : 19, Диаметър на ротора : 60, Дължина : 232
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 27, Диаметър на ротора : 65, Дължина : 253
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 1.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 25, Диаметър на ротора : 59.00, O.D.2 : 34.60, O.D.3 : 12.00, Дължина : 227.00, L.2 : 20.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 28, Диаметър на ротора : 59, Дължина : 206.5
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 28, Диаметър на ротора : 59, Дължина : 239.5
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 28, Диаметър на ротора : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Дължина : 224.50, L.2 : 34.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 5.00, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, Диаметър на ротора : 83.00, O.D.2 : 50.00, Дължина : 235.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 5.50, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, Диаметър на ротора : 82.90, O.D.2 : 49.80, Дължина : 269.90
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, Диаметър на ротора : 60, Дължина : 248.5
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Дължина : 334.20, L.2 : 21.20
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Дължина : 334.00, L.2 : 23.80
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 2.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, Дължина : 285.00, L.2 : 22.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 2.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.70, Дължина : 290.20, L.2 : 23.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Дължина : 337.00, L.2 : 23.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, Диаметър на ротора : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, Дължина : 337.40, L.2 : 24.10
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 23, Диаметър на ротора : 65, Дължина : 263
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 23, Диаметър на ротора : 65, Дължина : 262
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.85, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, Диаметър на ротора : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Дължина : 232.20, L.2 : 19.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, Диаметър на ротора : 60.00, O.D.2 : 35.20, O.D.3 : 12.00, Дължина : 239.00, L.2 : 19.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, Диаметър на ротора : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Дължина : 217.00, L.2 : 19.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, Диаметър на ротора : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 11.00, Дължина : 228.00, L.2 : 69.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 13, Диаметър на ротора : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, Дължина : 158.00, L.2 : 12.60