Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 6.60, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, O.D.1 : 83.20, O.D.2 : 50.00, L.1 : 255.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60, L.1 : 232
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 27, O.D.1 : 65.00, L.1 : 253.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 25, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 34.60, O.D.3 : 12.00, L.1 : 227.00, L.2 : 20.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.90, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 28, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 224.50, L.2 : 34.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 5.50, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, O.D.1 : 83.00, O.D.2 : 50.00, L.1 : 235.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 6.60, Напрежение : 24, Брой ламели : 29, O.D.1 : 82.90, O.D.2 : 49.80, L.1 : 269.90
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.20, L.2 : 21.20
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.00, L.2 : 23.80
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 285.00, L.2 : 22.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 290.20, L.2 : 23.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 337.00, L.2 : 23.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, L.1 : 337.40, L.2 : 24.10
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 23, O.D.1 : 65, L.1 : 263
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.85, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 232.20, L.2 : 19.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 239.00, L.2 : 19.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 217.00, L.2 : 19.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.95, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 11.00, L.1 : 228.00, L.2 : 69.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 13, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 158.00, L.2 : 12.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.30, L.2 : 14.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 15, Брой ламели : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 161.00, L.2 : 15.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.60, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 23, O.D.1 : 58.70, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 148.80, L.2 : 15.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 28, O.D.1 : 54.90, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 137.00, L.2 : 14.00