Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 28, O.D.1 : 51.90, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 113.50, L.2 : 13.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 55.20, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 146.00, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 113.40, L.2 : 13.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 14, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.20, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.50, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.50, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.10, O.D.3 : 8.00, L.1 : 168.20, L.2 : 12.10
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.20, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 291.00, L.2 : 23.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 44.90, O.D.3 : 12.50, L.1 : 321.40, L.2 : 24.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 6.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 15, Брой ламели : 23, O.D.1 : 74.90, O.D.2 : 41.90, L.1 : 159.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.20, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 129.00, L.2 : 13.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 146.00, L.2 : 14.20
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.40, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 51.80, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 128.50, L.2 : 13.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.50, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 0.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 34.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 215.40, L.2 : 16.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.30, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 19, O.D.1 : 57.90, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 144.00, L.2 : 12.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 15, Брой ламели : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 158.00, L.2 : 14.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.50, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, L.1 : 111.30
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 54.90, O.D.3 : 8.20, L.1 : 145.80, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 29.80, L.1 : 99.80
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 18, Брой ламели : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.20, O.D.3 : 8.00, L.1 : 158.00, L.2 : 14.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.50, L.2 : 14.00