Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, височина : 23.20, Ширина : 25.00, L.1 : 49.40, Grubość. : 8.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, височина : 23.40, Ширина : 25.00, L.1 : 41.00, Grubość. : 8.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 25.00, Ширина : 15.90, L.1 : 29.70, Grubość. : 9.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 27.20, Ширина : 35.90, L.1 : 51.00, Grubość. : 12
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 17.00, Ширина : 24.90, L.1 : 57.00, L.2 : 47.00, Grubość. : 10.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 15.40, Ширина : 25.00, L.1 : 56.00, L.2 : 44.90, Grubość. : 10.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 15.50, Ширина : 25.00, L.1 : 53.70, L.2 : 42.70, Grubość. : 8.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 16.60, Ширина : 24.90, L.1 : 55.60, L.2 : 45.20, Grubość. : 7.90
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 16.40, Ширина : 15.60, L.1 : 44.00, Grubość. : 9.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 17.00, Ширина : 15.90, L.1 : 45.00, Grubość. : 8.90
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 15.40, Ширина : 15.80, L.1 : 47.00, Grubość. : 9.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 16.50, Ширина : 15.60, L.1 : 45.20, Grubość. : 9.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 17.00, Ширина : 15.90, L.1 : 43.40, Grubość. : 8.90
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 14.90, Ширина : 16.00, L.1 : 28.00, Grubość. : 7.00
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 15.00, Ширина : 16.00, L.1 : 26.80, Grubość. : 6.90
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 14.00, Ширина : 10.00, L.1 : 28.00, Grubość. : 7.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 27.00, Ширина : 35.90, L.1 : 56.50, Grubość. : 11.90
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 27.00, Ширина : 35.80, L.1 : 51.50, Grubość. : 11.80
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, височина : 26.90, Ширина : 36.00, L.1 : 52.20, Grubość. : 12.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 14.00, Ширина : 10.00, L.1 : 20.00, Grubość. : 7.00
Категория: Стартерни четки Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
височина : 18.80, Ширина : 18.00, L.1 : 23.90, Grubość. : 7.40
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 19.00, Ширина : 18.00, L.1 : 25.70, Grubość. : 7.50
Категория: Стартерни четки Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
височина : 15.00, Ширина : 25.00, L.1 : 55.20, L.2 : 43.00, Grubość. : 9.90