Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.50, O.D.2 : 45.00, Дължина : 127.50, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 16, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 50.60, O.D.2 : 34.30, Дължина : 98.70, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 16, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 50.00, O.D.2 : 34.00, Дължина : 98.70, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 16, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 52.40, O.D.2 : 34.10, Дължина : 100.30, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 61.40, O.D.2 : 40.00, Дължина : 131.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.80, O.D.2 : 55.70, Дължина : 143.80, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 73.90, O.D.2 : 43.70, Дължина : 140.20, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 69.00, O.D.2 : 46.00, Дължина : 144.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.90, O.D.2 : 52.50, Дължина : 140.30, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 69.00, O.D.2 : 40.00, Дължина : 144.50, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 68.90, O.D.2 : 56.20, Дължина : 144.60, L.2 : 86.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 4, Диаметър на пиньон : 49.00, O.D.2 : 34.30, Дължина : 87.00, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 6, Ос : 17.50, Диаметър на пиньон : 67.50, O.D.2 : 46.00, Дължина : 134.00, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 73.00, O.D.2 : 43.70, Дължина : 140, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 67.60, O.D.2 : 43.40, Дължина : 133.50, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 12, Диаметър на пиньон : 47.00, O.D.2 : 46.50, Дължина : 153.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 12, Диаметър на пиньон : 67.20, O.D.2 : 37.00, Дължина : 117.40, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 67.30, O.D.2 : 42.40, Дължина : 133.90, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 5, Диаметър на пиньон : 59.00, O.D.2 : 40.00, Дължина : 110.00, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.70, O.D.2 : 45.30, Дължина : 140.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.90, O.D.2 : 52.50, Дължина : 140.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 5, Диаметър на пиньон : 61.70, O.D.2 : 47.40, Дължина : 126.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.80, O.D.2 : 48.00, Дължина : 140.30, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 73.00, O.D.2 : 52.50, Дължина : 140.00, Оборот : CW