Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър : 27.00, Външният диаметър : 50.00, O.D.2 : 27.80, L. : 45.50
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Вътрешният диаметър : 25, Външният диаметър : 46.5, L. : 40
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Външният диаметър : 53.00, O.D.2 : 40.00, L. : 51.00
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 25.20, Външният диаметър : 50.40, L. : 45.30
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 30.10, Външният диаметър : 59.35, L. : 78.40
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 33.40, Външният диаметър : 67.10, L. : 124.20
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 24.20, Външният диаметър : 50.05, L. : 49.50
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 24.60, Външният диаметър : 50.20, L. : 49.00
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 27.30, Външният диаметър : 54.40, L. : 51.65
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 22.50, Външният диаметър : 50.30, L. : 40.40
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 25.10, Външният диаметър : 50.80, L. : 44.50
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 24.90, Външният диаметър : 49.30, L. : 52.20
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 32.10, Външният диаметър : 63.75, L. : 76.35
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 25.10, Външният диаметър : 49.70, L. : 52.50
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 30.20, Външният диаметър : 59.34, L. : 79.50
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 25.70, Външният диаметър : 50.80, L. : 44.90
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 25.80, Външният диаметър : 50.90, L. : 41.80
Категория: Бобини за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 24.80, Външният диаметър : 49.85, L. : 47.50