Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 77.00, W. : 110.50, L. : 150.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Външният диаметър : 37.20, H.1 : 62.40, W. : 55.30
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър : 63.00, Външният диаметър : 64.50, H.1 : 63.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър : 81.50, Външният диаметър : 84.00, O.D.2 : 60.50, H.1 : 94.00, H.2 : 64.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Вътрешният диаметър : 23.40, Външният диаметър : 54.50, L. : 25.20
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 29.00, W. : 55.40, L. : 30.90
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Вътрешният диаметър : 8.00, I.D.2 : 24.00, Външният диаметър : 40.00, O.D.2 : 38.50, H.1 : 86.00, H.2 : 29.30, W. : 61.00, Thread. : M8x1.25
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Външният диаметър : 36.00, O.D.2 : 21.00, H.1 : 42.00, W. : 29.00, L. : 41.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Вътрешният диаметър : 28.30, Външният диаметър : 41.80, H.1 : 10.30, Thread. : M35x1.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 11.10, Външният диаметър : 33.80, H.1 : 15.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
H.1 : 10.90 , H.2 : 3.30, W. : 25.20 , L. : 42.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 62.60, Външният диаметър : 63.50 , H.1 : 63.40
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 63.20 , I.D.2 : 54.30 , Външният диаметър : 64.00 , O.D.2 : 56.30 , H.1 : 25.80 , H.2 : 21.90
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 20.10 , I.D.2 : 14.00 , Външният диаметър : 57.60 , H.1 : 30.50 , H.2 : 16.90, W. : 39.10 , Thread. : M4
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 62.50 , Външният диаметър : 65.00 , H.1 : 63.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 52.00, Външният диаметър : 58.00, H.1 : 30.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 28.90 , I.D.2 : 11.70 , Външният диаметър : 33.00 , O.D.2 : 27.50 , H.1 : 17.10 , H.2 : 15.30
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 43.10 , I.D.2 : 15.50 , Външният диаметър : 70.20 , O.D.2 : 48.00, H.2 : 49.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 52.70, Външният диаметър : 54.60, H.1 : 63.00, H.2 : 34.20, W. : 55.00, L. : 65.70
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 51.20, Външният диаметър : 55.00, H.1 : 50.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
H.1 : 28.00, W. : 28.00, L. : 50.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
Вътрешният диаметър : 34.00, Външният диаметър : 55.00, H.1 : 31.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
H.1 : 90.00, W. : 113.50, L. : 147.00