Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Брой на зъбите : 13, Ос : 12.5, O.D.2 : 40.50, Дължина : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.30, O.D.1 : 48.00, H.1 : 13.00
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 37.80, O.D.1 : 53.70, H.1 : 13.40
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.50, O.D.1 : 48.90, H.1 : 14.00
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.40, O.D.1 : 50.90, H.1 : 14.30
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.00, O.D.1 : 62.00, H.1 : 15.30
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 40.40, O.D.1 : 58.00, H.1 : 13.40
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 72.80, H.1 : 14.40
Категория: Капачки на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 44.00, O.D.1 : 62.00, H.1 : 15.20
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 35.00, H.1 : 12.90
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 45.00, H.1 : 5.00
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 51.00, H.1 : 5.00
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.60, O.D.1 : 43.40, H.1 : 4.00
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 31.20, O.D.1 : 55.30, H.1 : 5.20
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.20, H.1 : 4.90
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 57.00, H.1 : 6.80
Категория: Шайби на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.90, O.D.1 : 49.00, H.1 : 4.50
Категория: Пружини на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 4.00, L.1 : 12.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 17.00, W.1 : 5.80, L.1 : 14.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
0
Алтернативен списък
Категория: Оси на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 53.60, O.D.1 : 72.00, L.1 : 13.00