Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 46.30, O.D.2 : 25.40, Дължина : 64.00, L.2 : 14.00, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни бендикси Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 47.50, O.D.2 : 26.00, Дължина : 64.00, L.2 : 15.30, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 11.00, Диаметър на пиньон : 46.20, O.D.2 : 25.40, Дължина : 62.00, L.2 : 12.20, Оборот : ACW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 53.00, O.D.2 : 25.50, Дължина : 73.00, L.2 : 20.70, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 58.20, O.D.2 : 25.30, Дължина : 71.80, L.2 : 18.80, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 53.00, O.D.2 : 26.00, Дължина : 71.70, L.2 : 19.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 54.20, O.D.2 : 25.60, Дължина : 71.00, L.2 : 18.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 11, Ос : 10.30, Диаметър на пиньон : 40.30, Дължина : 61.40
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Ос : 10.30, O.D.2 : 34.30, Дължина : 61.40
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 53.10, O.D.2 : 29.30, Дължина : 73.00, L.2 : 19.70, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.50, O.D.2 : 35.00, Дължина : 74.60, L.2 : 18.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.30, Диаметър на пиньон : 60.00, O.D.2 : 34.40, Дължина : 75.00, L.2 : 18.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.20, Диаметър на пиньон : 60.00, O.D.2 : 35.20, Дължина : 74.20, L.2 : 16.70, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.50, O.D.2 : 39.00, Дължина : 91.00, L.2 : 21.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.60, O.D.2 : 40.00, Дължина : 91.00, L.2 : 22.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.30, Диаметър на пиньон : 60.00, O.D.2 : 40.00, Дължина : 91.00, L.2 : 23.70, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.30, Диаметър на пиньон : 59.00, O.D.2 : 34.60, Дължина : 74.00, L.2 : 17.20, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.40, Диаметър на пиньон : 60.00, O.D.2 : 34.50, Дължина : 74.00, L.2 : 17.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.30, Диаметър на пиньон : 59.70, O.D.2 : 34.20, Дължина : 74.00, L.2 : 16.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.50, O.D.2 : 10.40, Дължина : 73.60, L.2 : 17.30, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.30, Диаметър на пиньон : 60.00, O.D.2 : 34.50, Дължина : 74.00, L.2 : 17.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 58.20, O.D.2 : 34.30, Дължина : 91.30, L.2 : 23.40, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.80, O.D.2 : 34.00, Дължина : 91.00, L.2 : 23.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, Ос : 14.00, Диаметър на пиньон : 59.60, O.D.2 : 34.20, Дължина : 90.80, L.2 : 22.80, Оборот : CW