Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Вътрешният диаметър : 6.20, Външният диаметър : 13.45, L. : 18.00
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Вътрешният диаметър : 5.30, Външният диаметър : 12.00, H.1 : 1.50
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 6.10, Външният диаметър : 12.80, L. : 38.00
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 6.10, Външният диаметър : 12.40, H.1 : 1.60
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 5.30, Външният диаметър : 12.00, H.2 : 1.50
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 6.70, Външният диаметър : 10.20, H.1 : 2.00
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 6.25, Външният диаметър : 15.10, H.1 : 1.20
  Категория: Изолатори за вентили за автоматични стартери Producer: AS-PL