Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Вътрешният диаметър : 54.50, Външният диаметър : 61.40, T.1 : 2.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Вътрешният диаметър : 54.50, Външният диаметър : 61.40, T.1 : 2.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
  Вътрешният диаметър : 45.80, Външният диаметър : 51.30, T.1 : 3.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  W. : 84.00, L. : 74.00, T.1 : 3.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 34.00, Външният диаметър : 38.90, T.1 : 1.55
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 9.80, Външният диаметър : 14.60, H.1 : 2.50
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 51.60, I.D.2 : 43.50 , Външният диаметър : 71.60 , O.D.2 : 62.10 , L. : 71.70 , T.1 : 2.70
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  W. : 64.20 , L. : 63.40 , T.1 : 2.90
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 17.60 , Външният диаметър : 20.50 , T.1 : 1.60
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 33.00 , Външният диаметър : 35.50 , T.1 : 2.50
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Външният диаметър : 43.00, T.1 : 1.20
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Външният диаметър : 59.00, T.1 : 1.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 47.70, Външният диаметър : 53.70, T.1 : 3.00
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 54.00, Външният диаметър : 59.20, T.1 : 2.60
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 45.50, Външният диаметър : 50.50, T.1 : 0.50
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 32.00, Външният диаметър : 48.00, T.1 : 1.45
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 23.00, W. : 40.80, L. : 63.20, T.1 : 1.40
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 23.00, H.1 : 1.00, W. : 42.00, L. : 53.20
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL
  Вътрешният диаметър : 76.60, Външният диаметър : 84.00, H.1 : 1.80
  Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Producer: AS-PL