Категория: Ремонтни комплекти за стартери Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 32.50
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 37.20, L.1 : 17.70, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 50.60, L.1 : 18.00, L.2 : 16.30, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.60, O.D.1 : 35.00, L.1 : 17.80, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.70, O.D.1 : 35.00, L.1 : 17.70, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 38.70, L.1 : 18.20, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.70, O.D.1 : 32.50, L.1 : 20.20
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 17.80, O.D.1 : 43.50, L.1 : 32.10, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 17.80, O.D.1 : 47.00, L.1 : 32.20, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 45.60, L.1 : 32.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 42.50, L.1 : 32.20
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 38.00, L.1 : 21.80, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 45.80, L.1 : 32.20, L.2 : 28.30, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 26, I.D.1 : 17.70, O.D.1 : 47.00, L.1 : 32.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 44.00, L.1 : 17.70
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 18, I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 33.90, L.1 : 23.40
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 18, I.D.1 : 23.20, I.D.2 : 17.00, O.D.1 : 29.40, O.D.2 : 29.20, H.1 : 25.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 18, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 32.50, L.1 : 23.50, L.2 : 15.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 16, I.D.1 : 15.30, O.D.1 : 40.00, L.1 : 36.00, L.2 : 17.20, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 16, I.D.1 : 15.60, O.D.1 : 39.50, L.1 : 36.00, L.2 : 17.20, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 18, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 33.00, L.1 : 25.00, L.2 : 18.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 16, I.D.1 : 15.60, O.D.1 : 40.00, L.1 : 36.00, L.2 : 17.20, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 16, I.D.1 : 15.60, O.D.1 : 35.00, L.1 : 36.00, L.2 : 17.20, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 18, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 28.00, L.1 : 25.00, L.2 : 18.00, Оборот : CW