Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.40, O.D.1 : 67.80, H.1 : 11.40
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 46.30, O.D.1 : 57.80, L.1 : 9.80, No. of teeth : 37
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 50.20, O.D.1 : 62.60, L.1 : 12.00, No. of teeth : 40
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.90, O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 133.00, L.2 : 20.80, Splines : 16
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 70.20, H.1 : 24.00, L.1 : 24.00
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 109.00, L.2 : 2.50, Splines : 16
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.60, O.D.1 : 90.50, H.1 : 13.30
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 86.00, L.1 : 29.90
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 46.30, O.D.1 : 62.00, L.1 : 13.30, No. of teeth : 37
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 44.60, O.D.1 : 62.00, L.1 : 13.30, No. of teeth : 36
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 60.50, O.D.2 : 21.00, O.D.3 : 14.00, L.1 : 170.40, L.2 : 25.50, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 136.80, L.2 : 20.00, Splines : 10
0
Алтернативен списък
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, I.D.2 : 44.80, O.D.1 : 66.00, H.1 : 23.20, No. of teeth : 36
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, I.D.2 : 17.90, O.D.1 : 65.50, O.D.2 : 53.30, L.1 : 22.30, No. of teeth : 36
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 75.00, H.1 : 14.50
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 51.80, I.D.2 : 12.00, O.D.1 : 69.00, O.D.2 : 66.00, H.1 : 30.20, No. of teeth : 37
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 24.80, O.D.1 : 74.00, H.1 : 12.00
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 12.00, O.D.3 : 18.00, L.1 : 130.00, L.2 : 20.50, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 42.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 113.00, L.2 : 2.70, Splines : 16
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 50.00, O.D.1 : 69.50, H.1 : 10.50
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 43.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 54.00, L.1 : 23.00, No. of teeth : 37
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 130.00, L.2 : 20.50, Splines : 10
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.30, O.D.1 : 74.20, H.1 : 15.50
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 48.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 129.00, L.2 : 21.00, Splines : 10