Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 57.60, I.D.1 : 57.30, O.D.1 : 73.30, O.D.1 : 74.00, H.1 : 13.70, L.1 : 13.10
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 73.50, H.2 : 8.50, H.1 : 12.00
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 72.00, H.1 : 14.00
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 46.70, O.D.1 : 62.70, L.1 : 12.00, No. of teeth : 37
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.50, O.D.1 : 70.00, H.1 : 12.50
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 39.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 10.00, L.1 : 104.30, L.2 : 16.00, Splines : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 45.50, O.D.2 : 17.90, O.D.3 : 12.00, L.1 : 119.60, L.2 : 18.80, Splines : 10
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 47.00, I.D.2 : 22.20, O.D.1 : 66.10, O.D.2 : 55.20, L.1 : 34.20, L.2 : 9.00, No. of teeth : 48
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 46.40, I.D.2 : 23.60, O.D.1 : 66.70, L.1 : 30.50, L.2 : 24.00, No. of teeth : 48
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
O.D.1 : 45.40, O.D.2 : 22.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 109.80, L.2 : 15.90, Splines : 12
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 50.80, I.D.2 : 22.30, O.D.2 : 66.60, L.1 : 30.50, L.2 : 24.10, No. of teeth : 52
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 22.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 110.00, L.2 : 16.00, Splines : 12
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 51.00, I.D.2 : 22.30, O.D.2 : 66.00, L.1 : 30.00, L.2 : 23.50, No. of teeth : 52
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 70.50, H.1 : 9.00
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 49.50, I.D.2 : 22.40, O.D.1 : 62.00, O.D.2 : 59.00, L.1 : 29.00, L.2 : 21.00, No. of teeth : 43
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 49.90, I.D.2 : 49.50, O.D.1 : 56.90, O.D.2 : 56.80, L.1 : 14.50, No. of teeth : 40
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 40.40, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 95.20, L.2 : 15.00, Splines : 10
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 68.00, L.1 : 25.00
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 14.70, O.D.1 : 68.00, H.1 : 6.20
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 46.80, O.D.1 : 57.20, L.1 : 12.50, No. of teeth : 38
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 43.50, I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 80.00, O.D.2 : 55.00, L.1 : 25.00, L.2 : 20.00, No. of teeth : 59
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 68.60, O.D.2 : 10.00, L.1 : 129.50, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 68.50, O.D.3 : 12.00, L.1 : 151.80, L.2 : 25.00, No. of teeth : 47, Splines : 9
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 71.70, H.1 : 29.30, No. of teeth : 56