Категория: Семеринги разп. за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Категория: Семеринги разп. за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Алтернативен списък
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Категория: о-пръстени за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Категория: Винтове за укрепители на стартерна бобина Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
L.1 : 14.50, d. : M10x1.5, D.1 : 13.50, b.1 : 11.00, k.1 : 4.50, m.1 : PH3
Категория: Семеринги разп. за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Категория: Семеринги разп. за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Категория: Семеринги разп. за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Категория: Съединения за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
Категория: Съединения за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
0
Алтернативен списък
Категория: Малки задни капачки за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 32.00, H.1 : 21.10, O.1 : 46.10, L.1 : 56.00
Категория: Малки задни капачки за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 28.00, H.1 : 19.80, O.1 : 43.00, L.1 : 54.20
Категория: Малки задни капачки за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 9.60, O.1 : 42.20, L.1 : 51.00
Категория: Стартерни шайби Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.50, O.D.1 : 60.00, H.1 : 3.00
Категория: Стартерни шайби Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Стартерни шайби Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Стартерни шайби Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 24.50, T.1 : 0.50
Категория: Стартерни шайби Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 24.50, T.1 : 0.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Категория: Тапи за стартерни главини Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.50