Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 38.00, d. : M10x1.5, d.1 : M10x1.5, D.1 : 17.90, b.1 : 16.80, b.2 : 9.70, k.1 : 7.10, m.1 : S16
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 18.30, d. : M10x1.5, D.1 : 18.20, b.1 : 12.40, k.1 : 6.40, m.1 : S16
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 19.00, d. : M6x1.0, D.1 : 9.15, b.1 : 15.00, k.1 : 3.25, m.1 : FD5.5
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 19.00, d. : M6x1.0, b.1 : 15.00
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 13.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.00, b.1 : 11.90
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
L.1 : 13.30, d. : M5x0.8, D.1 : 7.00, b.1 : 11.90
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 14.40, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.70, k.1 : 2.40
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 14.40, d. : M4x0.7, b.1 : 10.60
0
Алтернативен списък
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 12.00, d. : M4x0.7, D.1 : 7.60, b.1 : 10.00, k.1 : 2.00, m.1 : PH2
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Ford
L.1 : 20.70, d. : M5x0.8, D.1 : 10.70, b.1 : 15.40, k.1 : 4.90, m.1 : S8
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
L.1 : 39.40 , d. : M8x1.25 , D.1 : 11.90 , b.1 : 24.60
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
L.1 : 41.60, d. : M5x0.8, b.1 : 38.00
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
L.1 : 41.60, d. : M5x0.8, b.1 : 38.00
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 30.10, d. : M8x1.25, b.1 : 23.90
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 83.00, d. : M5x0.8 , b.1 : 23.70
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 19.90, d. : M5x0.8 , b.1 : 14.40
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 17.80, d. : M5x0.8, D.1 : 11.50, b.1 : 14.00, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 11.40, d. : M5x0.8 , b.1 : 7.60
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 11.90 , d. : M5x0.8 , b.1 : 8.10
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 24.00, d. : M6x1.0, b.1 : 21.00, m.1 : H3
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8 , b.1 : 7.70
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 11.50, d. : M10x1.0 , b.1 : 8.40
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 10.90 , d. : M4x0.7 , b.1 : 8.00
Категория: Винтове за задни капаци на стартер Producer: AS-PL
L.1 : 12.90 , d. : M4x0.7 , b.1 : 8.10