Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 34.70, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 17.70, d.2 : 4.30, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 12.00, k.1 : 3.40, m.1 : S8
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.50, b.1 : 10.60
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 65.40, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 7.10, d.2 : 5.90, k.1 : 3.20, m.1 : FD5.5
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 52.50, D.1 : 9.70, d.2 : 4.90
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 52.50, D.1 : 9.70, d.2 : 4.90
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 40.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.60, b.1 : 13.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 8.80, d.2 : 4.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 8.80, d.2 : 4.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 20.00, d. : M5x0.8, D.1 : 7.90, b.1 : 5.60, d.2 : 4.00, b.2 : 5.60, k.1 : 4.15, m.1 : S8
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 21.10, d. : M8x1.25, D.1 : 13.20, b.1 : 14.00, k.1 : 5.30, m.1 : S12
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 21.40, b.1 : 14.00
0
Алтернативен списък
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
L.1 : 26.70, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, d.2 : 3.80, k.1 : 4.70, m.1 : S4
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 40.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.00, b.1 : 18.00, d.2 : 5.80, k.1 : 5.60, m.1 : S10
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 40.20, d. : M6x1.0, D.1 : 10.00, b.1 : 18.00, d.2 : 5.80, k.1 : 5.60, m.1 : S10
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 42.50, d. : M6x1.0, D.1 : 12.90, b.1 : 22.70, d.2 : 5.20, k.1 : 5.60, m.1 : S10
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 42.50, d. : M6x1.0, D.1 : 12.90, b.1 : 22.70, d.2 : 5.20, k.1 : 5.60, m.1 : S10
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Категория: винтове Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 35.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.20, b.1 : 13.90, k.1 : 2.90, m.1 : T20