Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
O.D.1 : 11.50, H.1 : 7.00, L.1 : 19.50
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
O.D.1 : 14.50, H.1 : 8.00, L.1 : 27.70
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
O.D.1 : 6.40, L.1 : 12.00
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
I.D.1 : 3.70, O.D.1 : 5.00, L.1 : 17.00
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
H.1 : 12.00, L.1 : 34.00
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
O.D.1 : 12.20, H.1 : 10.00, L.1 : 22.00
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
O.D.1 : 6.70, H.1 : 18.50, L.1 : 24.30
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: Bosch
Категория: Пружини за стартерни четкодържачи Producer: Bosch