Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.50, O.D.1 : 27.00, H.1 : 1.00
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 2.00
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 2.00
  0
  Алтернативен списък
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  I.D.1 : 31.20, O.D.1 : 36.40, H.1 : 0.20
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  O.D.1 : 6.90, H.1 : 1.30
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 7.90, H.1 : 1.40
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.00 , O.D.1 : 13.60 , H.1 : 0.80
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  I.D.1 : 25.00 , H.1 : 0.60
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  I.D.1 : 20.80 , O.D.1 : 26.00 , H.1 : 0.80
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL
  H.1 : 0.30
  Категория: Шайби за задни предпазители на стартер Producer: AS-PL