Bova 141 12.9

Години тип Category Product Бележки
07.2007-
[MX340] Алтернатори A0211R
[MX340] Алтернатори A0211PR
[MX340] Алтернатори A0211
[MX340] Алтернатори A0211R
[MX340] Алтернатори A0211SR
[MX340] Алтернатори A0211R
[MX340] Стартери S0194
[MX340] Стартери S0194R
07.2007-
[MX375] Алтернатори A0211R
[MX375] Алтернатори A0211PR
[MX375] Алтернатори A0211
[MX375] Алтернатори A0211R
[MX375] Алтернатори A0211SR
[MX375] Алтернатори A0211R
[MX375] Стартери S0194
[MX375] Стартери S0194R