Органи На Дружеството

Органи на дружеството:  Томас Кашубовски- заместник-председател на Управителния съвет, Данута  Кашубовска  - председател на Управителния съвет, Анджей  Кашубовски – заместник-председател на Управителния съвет