O-ringi pomp alternatora

  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  H [ mm ] : 2.00, O.D. [ mm ] : 64.00, I.D. [ mm ] : 61.00
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 77.70, T. [ mm ] : 1.80, I.D. [ mm ] : 74.30
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 37.00, T. [ mm ] : 3.70, I.D. [ mm ] : 30.30
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 67.10 , T. [ mm ] : 1.90 , I.D. [ mm ] : 63.00
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 76.50 , T. [ mm ] : 1.60, I.D. [ mm ] : 72.20
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 65.60 , T. [ mm ] : 1.90 , I.D. [ mm ] : 60.80
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  T. [ mm ] : 1.70 , O.D. [ mm ] : 77.20 , I.D. [ mm ] : 72.40
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D [ mm ] : 65.60, H [ mm ] : 2.00, I.D [ mm ] : 60.30
  kategoria: O-ringi pomp alternatora Zamiennik dla:
  O.D. [ mm ] : 7.30, H [ mm ] : 1.30, I.D. [ mm ] : 4.70