Komutatory rozrusznika

  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
  I.D. [ mm ] : 22.10, H. [ mm ] : 53.00, Liczba lameli : 29, O.D. [ mm ] : 75.00
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
  H. [ mm ] : 52.00, Liczba lameli : 29, O.D. [ mm ] : 74.00
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
  I.D. [ mm ] : 18.80, H. [ mm ] : 42.00, Liczba lameli : 33, O.D. [ mm ] : 69.00
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
  I.D. [ mm ] : 12.00, H. [ mm ] : 35.60, Liczba lameli : 19, O.D. [ mm ] : 49.00
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
  I.D. [ mm ] : 12.00, H. [ mm ] : 42.70, O.D. [ mm ] : 48.40
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Elmot
  I.D. [ mm ] : 17.00, H. [ mm ] : 43.00, Liczba lameli : 27, O.D. [ mm ] : 45.50
  kategoria: Komutatory rozrusznika Zamiennik dla: Elmot
  I.D. [ mm ] : 17.00, H. [ mm ] : 42.70, Liczba lameli : 33, O.D. [ mm ] : 45.60