Osłony tylne rozrusznika

kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.1 [ mm ] : 40.20, O.D. [ mm ] : 30.20, H. [ mm ] : 14.30
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.1 [ mm ] : 46.10, O.D. [ mm ] : 32.00, H. [ mm ] : 21.10
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.1 [ mm ] : 40.20, I.D. [ mm ] : 20.40, O.D. [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 14.40
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.1 [ mm ] : 43.00, O.D. [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 19.80
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
O.1 [ mm ] : 43.00, I.D. [ mm ] : 18.40, H. [ mm ] : 20.00
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
O.1 [ mm ] : 43.10, I.D. [ mm ] : 18.30, H. [ mm ] : 20.00
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D. [ mm ] : 16.70, O.D. [ mm ] : 23.90, H. [ mm ] : 17.90
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
O.1 [ mm ] : 43.80 , I.D. [ mm ] : 18.20 , O.D. [ mm ] : 19.40 , H. [ mm ] : 20.40