Wałki przekładni rozrusznika

  kategoria: Wałki przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Ford
  O.D. : 14.5, L.1 : 85.00
  kategoria: Wałki przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Ford
  O.D. : 14.25, L.1 : 85.30
  kategoria: Wałki przekładni rozrusznika Zamiennik dla:
  H [ mm ] : 13.00, O.D. [ mm ] : 7.60
  kategoria: Wałki przekładni rozrusznika Zamiennik dla:
  H [ mm ] : 9.50 , O.D. [ mm ] : 6.00
  kategoria: Wałki przekładni rozrusznika Zamiennik dla:
  I.D. [ mm ] : 2.60 , L. [ mm ] : 78.20 , O.D. 1 [ mm ] : 11.10, O.D. [ mm ] : 14.00