Śruby osi przekładni rozrusznika

    kategoria: Śruby osi przekładni rozrusznika Zamiennik dla:
    Thread L : 35.40M6x1.00, L. [ mm ] : 57.20