Centrum prasowe

 

Kontakt dla mediów


Rolą centrum prasowego AS-PL Sp. z o.o. jest informowanie o działalności spółki, realizowanych projektach, planowanych innowacjach oraz dokonaniach jej zespołu. 

Zespół prasowy jest dostępny pod adresem e-mail: press@as-pl.com