Mobilní Aplikace

Pro uspokojení potřeb a požadavků našich zákazníků jsme vytvořili elektronický internetový katalog, který umožňuje snadné a rychlé vyhledávaní požadovaných dílů. Katalog je dostupný online na adrese: as-catalog.com a také na internetových stránkách naší společnosti.

S ohledem na ochranu životního prostředí se naše společnost rozhodla nevydávat tištěnou verzi katalogu. K dispozici je také speciální mobilní aplikace - AS-PL Catalogue usnadňující výběr vhodných komponentů. Můžete si ji stáhnout na:

      


Aplikace umožňuje provoz režimu online, můžete si také stáhnout databázi výrobků a užívat ji bez připojení k internetu.