Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur: Universal
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.00
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur: Universal
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.00
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur: ---
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 8.60, H.1 : 0.80
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 4.30, O.D.1 : 6.50, H.1 : 1.20
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 3.30, O.D.1 : 6.90, H.1 : 0.50
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 4.50, O.D.1 : 7.80, H.1 : 0.50
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 10.90 , H.1 : 1.30
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur:
  I.D.1 : 4.40, O.D.1 : 7.90 , H.1 : 0.60
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur: ---
  Postleitzahl: Lichtmaschinenregler-unterlegscheiben Producer: AS-PL Ersatz fur: ---