Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 165.70, H. 1 : 136.40, O.1 : 105.70, O.2 : 105.70, O.3 : 105.70
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
O.D.1 : 159.00, H. 1 : 37.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 114.00, H. 1 : 36.50, O.1 : 45.50, O.2 : 51.00, O.3 : 61.50
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 120.00, H. 1 : 37.20
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: FORD
O.D.1 : 124.00, H. 1 : 25.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 126.40, H. 1 : 39.00, O.1 : 46.00, O.2 : 61.50, O.3 : 51.40
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 117.90, H. 1 : 36.10
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 125.30, H. 1 : 39.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 108.40, H. 1 : 35.80
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 125.00, H. 1 : 39.00, O.1 : 45.70, O.2 : 5.90, O.3 : 52.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 119.00, H. 1 : 35.20, O.1 : 61.50, O.2 : 51.30, O.3 : 45.80
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 129.00, H. 1 : 40.00, O.1 : 46.00, O.2 : 62.00, O.3 : 51.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 116.00, H. 1 : 39.00, O.1 : 46.00, O.2 : 62.00, O.3 : 51.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 127.00, H. 1 : 38.00, O.1 : 46.00, O.2 : 62.00, O.3 : 51.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 117.00, H. 1 : 39.50, O.1 : 62.00, O.2 : 51.00, O.3 : 46.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 117.00, H. 1 : 36.50, O.1 : 61.50, O.2 : 51.00, O.3 : 45.50
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 127.00, H. 1 : 40.00, O.1 : 62.00, O.2 : 50.80, O.3 : 45.70
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
O.D.1 : 104.00, H. 1 : 35.00, O.1 : 47.50, O.2 : 38.00, O.3 : 58.50
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: FORD
O.D.1 : 116.60, H. 1 : 24.40
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL Replacement for: FORD
O.D.1 : 143.00, H. 1 : 21.80, O.1 : 133.00, O.2 : 133.00, O.3 : 133.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL
O.D.1 : 129.00, H. 1 : 38.20
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL
O.D.1 : 110.00, H. 1 : 35.50, O.1 : 37.00, O.2 : 58.00, O.3 : 47.00
Κατηγορία: Αλουμινίου Producer: AS-PL