Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 71.50, H.1 : 3.70, W.1 : 61.00, d. : M4x0.7
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 50.00, H.1 : 2.60, W.1 : 40.00, d. : M5x0.8
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 50.00, H.1 : 2.00, W.1 : 34.00
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 35.00, O.D.1 : 77.00, H.1 : 12.00
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, H.1 : 1.50, W.1 : 51.00
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 62.00, H.1 : 5.40, W.1 : 48.00
Κατηγορία: Μπλοκαρίσματα των ρουλεμάν της γεννήτριας Producer: AS-PL