Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD01981AB
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, ύψος : 21.00, Πλάτος : 6.00, Grubość. : 4.00
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1086.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Τάση : 24, ύψος : 22.00, Πλάτος : 10.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 29.00
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1263.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, ύψος : 22.00, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 4.50, L.1 : 39.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41343AB
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, ύψος : 20.00, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 4.50, L.1 : 32.00
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1267.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, ύψος : 13.50, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 27.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112125
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 22.80, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 53.20
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112469
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 26.70, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 51.80
Βρέθηκαν μέσω CARGO 140744
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 17.00, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 5.90, L.1 : 42.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113171
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 17.70, Πλάτος : 7.90, Grubość. : 5.00, L.1 : 32.30
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1113163
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 16.60, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 60.50
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1901.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, ύψος : 19.00, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 6.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO MX12
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12/24, ύψος : 14.60, Πλάτος : 6.40, Grubość. : 4.60, L.1 : 49.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1115869
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, ύψος : 21.70, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 4.00, L.1 : 94.70
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1115869
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, ύψος : 21.70, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 4.00
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1561.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Τάση : 12, ύψος : 13.00, Πλάτος : 4.40, Grubość. : 4.40, L.1 : 22.90
Βρέθηκαν μέσω CARGO 140161
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Τάση : 12, ύψος : 21.60, Πλάτος : 7.00, Grubość. : 4.00, L.1 : 35.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1116539
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 16.00, Πλάτος : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 42.90
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1911.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 18.00, Πλάτος : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 52.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1111009
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 19.80, Πλάτος : 6.70, Grubość. : 5.80, L.1 : 47.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 140354
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 23.00, Πλάτος : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 49.60
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1114953
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 23.30, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 49.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1114606
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 19.20, Πλάτος : 8.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 40.00
Βρέθηκαν μέσω IKA 0.1911.1
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, ύψος : 18.00, Πλάτος : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 52.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112065
Κατηγορία: Σετ βουρτσών εναλλάκτη Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12/24, ύψος : 21.80, Πλάτος : 7.90, Grubość. : 5.00, L.1 : 30.00