Κατηγορία: Καλύμματα των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Ford
    H.1 : 11.00, W.1 : 26.30, L.1 : 41.15
    Κατηγορία: Καλύμματα των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---
    Κατηγορία: Καλύμματα των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: ---