Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Delco
    Τάση : 12, Ένταση : 190, Εσ. Διαμ. : 111.20, Εξ. Διαμ. : 168.30, H.3 : 116.00, No. of leads : 6
    Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Delco
    Τάση : 12, Ένταση : 190, Εσ. Διαμ. : 107.60, Εξ. Διαμ. : 168.30, No. of leads : 6
    Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL